top of page

Arbeta smartare med digitala kundflöden.

Kösystem fritt från app, installation och underhåll!

Digital kölapp
START

WEB-BASED QUEUING SYSTEM

Avoid downloading an app just to stand in line, the customer only scans the QR-code to get their digital queue place directly on the mobile.

Webbaserat kösystem flöde

Scan the QR-code with the mobile camera

Webbaserat kösystem flöde

Get your digital queue place

Webbaserat kösystem flöde

Wait for your turn

WHY DIGITAL QUEUES?

Our system guides and informs your customers clearly, which make it more efficent and supports the staff in their work. Always be updated on the current queue situation and customer behavior. The queue system is tailored to meet exactly your needs and wishes, a user-friendly layout that adds a big value to your service. Increase additional sales, collect valuable statistics, market campaigns in the customers phones, and deliver a world-class experience of your service! We help you take the next step into the digital future and at the same time make an environmentally smart investment.

Välj kö i mobilen med Digital Q

Kösystemet guidar & informerar dina kunder på ett enkelt sätt.

Kundcase

Kundcase

Några av företagen som dragit nytta av digitala kösystem från Digital Q 

Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase
Kundcase

"Vi använde Digital Q under Way Out West 2023.

En fantastiskt smidig lösning"

”Vi använde Digital Q under Way Out West 2023. En fantastiskt smidig lösning som var enkel att introducera för personalen som skulle hantera kösystemet. Att det är helt webbaserat gjorde också att vi utan problem kunde integrera det i vårt styrsystem”

- CTO, The Melody Club

Kundcase

Daglig verksamhet eller Event?

Vårt digitala kösystem är flexibelt för att möta dina behov, oavsett om du vill använda det i din dagliga verksamhet eller för speciella evenemang. Vi erbjuder både en enkel och grundläggande lösning, samt en mer avancerad och skräddarsydd upplevelse. Digital Q's plattform är flexibel nog att möta dina krav.

Digitalt kösystem, flexibel plattform

Grunden består av den digitala kölappen och styrenheten.

Lägg till en extern nummerdisplay, kundportalen med statistik och en Q-assistent vid behov!

A PROFITABLE INVESTMENT

Digitala kösystem är nyckeln till att lära sig optimera effektiviteten och förbättra kundupplevelsen.

I våran kundportal kan du analysera dina kömönster och kundflöden för att anpassa din personaltilldelning, antal öppna kassor, behandlingsrum eller serviceplatser på ett effektivare sätt. Med värdefull ködata ger Digital Q ditt företag möjlighet att bättre planera och utnyttja dina resurser rätt, vilket leder till minskade driftskostnader och ökad lönsamhet. Genom att bemanna rätt kan du även minska kötider och skapa en bättre upplevelse för dina kunder.

Samla köstatistik med Digital Q
Nöjdare kunder med Digital Q

Öka din försäljning

Värna om dina kunders värdefulla tid och en skapa en smidigare kundupplevelse för att möjliggör merförsäljning och stärka lojaliteten.

Kunden ser realtidsinformation om köstatus direkt i mobilen vilket gör att de känner sig trygga att göra annat medans de väntar. Kanske passa på att köpa den där produkten, kolla runt på övriga delar av er verksamhet, gå på toa eller köpa en kaffe. Vi sparar kundens tid och gör upplevelsen smidigare. Detta öppnar upp för merförsäljning, ökar kundnöjdheten och minskar eventuell frustration kring deras besök. Nöjda kunder tenderar att återkomma och rekommendera företaget till andra, vilket kan öka intäkterna på sikt.

Ett hållbart val

Minska pappers- och bläckförbrukning och utnyttja befintlig teknik.

Att välja ett digitalt kösystem över ett analogt har flera fördelar. För det första minskar det kraftigt förbrukningen av papper och bläck, vilket är både miljövänligt och kostnadsbesparande på lång sikt. Dessutom möjliggör Digital Q's kösystem användning av befintlig hårdvara, som smartphones, surfplattor och datorer, för att hantera kön. Detta gör att både kunder och företag kan dra nytta av modern teknik utan att behöva investera i dyr specialutrustning. Det är praktiskt, kostnadseffektivt och ökar bekvämligheten för alla inblandade.

Hållbart val av kösystem med Digital Q
Prisbelönt kösystem

AWARD-WINNING QUEUING SYSTEM

Vinst

"One of the best ideas in the Stockholm region that can make a difference to our entire society, reduce the current spread of virus and help people."

Venture Cup together with Region Stockholm and SEB has chosen Digital Q as one of the winners in the STHLM Corona Cup.

Kontakt

CONTACT US

Are you or your company curious to hear more about the technology we have and the opportunities that comes with? 

 Make sure to contact us!

We are always looking for new partners and companies who are interested in our service.

Thanks for your message, we will get back to you soon!

bottom of page